Bạn trai ít hiểu biết

0

Ngày 15 Tháng 3, 2021 | 09:20 AM

  MỚI NHẤT

Do tôi va vấp nhiều hơn, trải đời sớm hơn bạn trai nên trong mọi chuyện tôi hầu như đều là người chỉ bảo anh.

Tôi và bạn trai bằng tuổi nhau, tôi làm truyền thông nội bộ, còn bạn trai làm kỹ sư công nghệ. Tôi là tuýp phụ nữ khéo ăn nói, hay va chạm, hiểu biết nhiều hơn anh ấy. Còn anh là người giao tiếp chưa giỏi, ít vốn sống.

Chúng tôi khá hợp tính, tuy nhiên, hầu như tôi luôn chỉ bảo cho anh nên làm gì. Tôi sợ mình trở thành kẻ già dặn quá mức với anh và vì thế, tôi lăn tăn khi tính chuyện kết hôn. Tôi không biết mình có nên mạnh dạn yêu tiếp hay từ bỏ?

Theo Ngôi sao

  • 0

Leave A Reply

Your email address will not be published.