Cấp phép thăm dò khảo cổ tại di tích Vĩnh Trung, tỉnh Hậu Giang

0

Ngày 12/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 870/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Bảo tàng tỉnh Hậu Giang phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ thăm dò khảo cổ tại di tích Vĩnh Trung thuộc Ấp 8, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Thời gian thăm dò từ ngày 20/3/2021 đến ngày 10/4/2021, trên diện tích 25m2. Chủ trì thăm dò là ông Nguyễn Quốc Mạnh, Viện Khảo cổ học.

Trong thời gian thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Hậu Giang để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Hậu Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò, Bảo tàng tỉnh Hậu Giang và Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ phải có báo cáo kết quả thăm dò và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ di tích đã thăm dò trong thời gian chậm nhất 01 (một) tháng, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước khi công bố kết quả của đợt thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt thăm dò nói trên đúng với nội dung Quyết định./.

Thanh Thủy

Leave A Reply

Your email address will not be published.