Đại học Quốc gia Hà Nội công bố đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT 2021

0

Chi tiết Đề thi tham khảo gồm 150 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có 18 câu hỏi dạng điền đáp án, được thực hiện trong vòng 195 phút. Với 3 phần: Tư duy định lượng: 50 câu hỏi – 75 phút; Tư duy định tính: 50 câu hỏi – 60 phút; Khoa học: 50 câu hỏi – 60 phút. Thí sinh có thể tham khảo tại đây.

Bài thi đánh giá năng lực hướng tới việc đánh giá toàn diện năng lực học sinh và gồm tổng số 150 câu hỏi trong đó có 50 câu hỏi thuộc tư duy định lượng ( thời gian làm bài là 75 phút), 50 câu hỏi tư duy định tính (thời gian làm bài là 60 phút), 50 câu hỏi trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội (thời gian làm bài là 60 phút). Thời lượng làm bài thi là 195 phút.

Các câu hỏi được đánh số lần lượt từ 1 đến 150 gồm 132 câu hỏi trắc nghiệm khách quan với bốn đáp án A, B, C hoặc D và 18 câu hỏi điền đáp án. Trường hợp bài thi có thêm câu hỏi thử nghiệm thì số câu hỏi không vượt quá 155 câu.

Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có một đáp án duy nhất được lựa chọn từ các đáp án A, B, C hoặc D.

Thí sinh chọn đáp án bằng cách nhấp chuột trái vào ô tròn trống (○), máy tính sẽ tự động ghi nhận và hiển thị thành ô tròn màu đen (●).

Trường hợp thí sinh muốn chọn lại câu trả lời thì đưa con trỏ chuột đến đáp án mới và nhấp chuột trái. Ô tròn màu đen mới (●) sẽ được ghi nhận và ô tròn cũ sẽ trở lại trạng thái ban đầu (○).

Đối với các câu hỏi điền đáp án thì thí sinh nhập đáp án vào ô trống dạng số nguyên dương, nguyên âm hoặc phân số tối giản.

Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời thì được 0 điểm.

Khi bắt đầu làm bài, màn hình máy tính sẽ hiển thị phần thi thứ nhất: Phần 1: Tư duy định lượng (50 câu hỏi, 75 phút). Thí sinh làm lần lượt các câu hỏi. Nếu thí sinh kết thúc phần 1 trước thời gian quy định, có thể chuyển sang phần thi thứ hai.

Khi hết thời gian phần 1, máy tính sẽ tự động chuyển sang phần thi thứ hai. Nếu phần thi có thêm câu hỏi thử nghiệm thì máy tính sẽ cộng thời gian tương ứng để hoàn thành tất cả các câu hỏi.

Phần 2: Tư duy định tính (50 câu hỏi, 60 phút). Câu hỏi được đánh thứ tự tiếp nối theo thứ tự câu hỏi của phần thi thứ nhất. Nếu thí sinh kết thúc phần 2 trước thời gian quy định thì có thể chuyển sang phần thi thứ ba. Khi hết thời gian quy định, máy tính sẽ tự động chuyển sang phần thi thứ ba.

Phần 3: Khoa học (50 câu hỏi, 60 phút). Câu hỏi được đánh thứ tự tiếp nối theo thứ tự câu hỏi của phần thi thứ hai cho đến câu hỏi cuối cùng.

Nếu thí sinh kết thúc phần 3 trước thời gian quy định thì có thể bấm “NỘP BÀI” để hoàn thành bài thi sớm. Khi hết thời gian theo quy định, máy tính sẽ tự động nộp bài. Khi kết thúc bài thi, màn hình máy tính sẽ hiển thị kết quả thi của thí sinh.

Leave A Reply

Your email address will not be published.