Grammy 2021: Nơi hội tụ của nhiều nốt trầm trong mảng thời trang, quán quân chắc là Doja Cat và Harry Style!

Leave A Reply

Your email address will not be published.