Hà Nội “chốt” môn Lịch sử là môn thứ 4 kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2021

0

Ngày 12/3, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021 – 20221. Theo đó, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2021 – 2022 được tổ chức vào các ngày 29 và 30/5/2021 với 4 bài thi bắt buộc như sau: Bài thi, tổ chức 4 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký môn thi Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường THCS).

Hà Nội tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT với 4 môn thi.

Hình thức thi, các bài thi Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ và bài thi môn Lịch sử thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút/bài thi; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc: 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề thi.

Thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi gồm các câu hỏi theo chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ GD&ĐT, theo hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT ban hành tại Công văn số 3280/BGD ĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 và của Sở GD&ĐT ban hành tại Công văn số 2786/SGD ĐT-GDPT ngày 3/9/2021.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS. Đề thi môn Toán và ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao. Đề thi môn Ngoại ngữ và môn Lịch sử chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

Quang Anh

Leave A Reply

Your email address will not be published.