Lời giải cho bài toán này có thể được tìm thấy trong cuốn sách “Talent unleashed” (“Kích hoạt tiềm năng”; Thanh Thảo dịch) của nhóm tác giả: Shawn Moon, Todd Davis, Michael Simpson, Roger Merrill.

Qua từng chương sách, các tác giả chỉ dẫn chi tiết cách áp dụng xoay quanh 3 “cuộc trò chuyện”, thuộc 3 khía cạnh: tiếng nói, tính hiệu quả và sự khai thông.

Bìa sách “Kích hoạt tiềm năng”

“Kích hoạt tiềm năng” là một cẩm nang toàn diện và chi tiết, đồng thời cũng rất dễ hiểu về khai phóng tiềm năng con người. Vai trò cơ bản nhưng lại mang tính cốt lõi của người lãnh đạo chính là nhận diện, công nhận và quan trọng nhất là kích hoạt được tiềm năng của từng cá nhân trong đội mình. Bên cạnh nội dung hiện đại và hữu ích, “Kích hoạt tiềm năng” còn thu hút bởi văn phong mạch lạc và những câu chuyện thực tế thú vị xen kẽ. 

H.X.Huy