Biến nhà thành trường quay

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động quay, dựng chương trình giải trí, phim... không thể thực hiện được. Nhưng để không xa…