Ronaldo và Juventus đá hơn người 70 phút, thắng 3-2 vẫn bị loại khỏi Champions League

Leave A Reply

Your email address will not be published.