Sách giáo khoa phổ thông phải góp phần phát triển nhân cách con người Hà Nội thanh lịch, văn minh

0

Tiêu chí thứ nhất, SGK phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của Thủ đô Hà Nội và cộng đồng dân cư góp phần hình thành và phát triển nhân cách con người Thăng Long – Hà Nội thanh lịch – văn minh.

SGK phải có kiến thức hiện đại, cập nhật, có khả năng vận dụng, liên hệ thực tế cuộc sống, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực, quốc tế. Qua đó, góp phần phát triển giáo dục toàn diện nhằm đào tạo nguồn lao động có tri thức, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong quá trình tự học, tự nghiên cứu.

Hà Nội vừa ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa từ năm học 2021 – 2022.

Tiêu chí thứ hai, SGK phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông. SGK đảm bảo chất lượng và kế hoạch giáo dục tại cơ sở giáo dục. Trong đó, nội dung SGK có tính khả thi, phù hợp với trình độ của học sinh, năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Đồng thời, có thể triển khai hiệu quả với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện dạy học khác của cơ sở giáo dục phổ thông; có tính mở, tạo điều kiện để nhà trường và giáo viên tự chủ, linh hoạt, sáng tạo…

Ngoài ra, SGK phù hợp với năng lực học tập của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập tích cực và hiệu quả. SGK cũng tạo cơ hội học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng hợp tác, phát huy tiềm năng và khả năng tư duy độc lập của học sinh.

Các bài học, chủ đề trong SGK được thiết kế, trình bày với các hoạt động đa dạng, tạo điều kiện cho giáo viên vận dụng sáng tạo các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm. Cũng như, tạo cơ hội và khuyến khích học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, phát huy tiềm năng của mỗi học sinh.

Nội dung SGK với các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh. Bên cạnh đó, đánh giá được kết quả giáo dục đáp ứng yêu cầu cần đạt của môn học, hoạt động giáo dục được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT.

Quang Anh

Leave A Reply

Your email address will not be published.