Sau quá tải ở Tam Chúc, Hà Nam yêu cầu Khu du lịch báo cáo định kỳ 2 ngày/lần

0

Văn bản nêu rõ, Thời gian qua, với sự quyết tâm vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước cơ bản đã được kiểm soát tốt, nhu cầu đi tham quan, du lịch, vui chơi giải trí của người dân tăng cao.

Lượng khách đổ về Tam Chúc trong ngày 14/3 lên đến 50 vạn người, không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch (ảnh danviet.vn)

Trước tình hình trên, để tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu du lịch Tam Chúc, đảm bảo an toàn cho lực lượng cán bộ công nhân viên và du khách thập phương; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Bộ, ngành liên quan về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ban quản lý Khu du lịch Tam Chúc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để lây lan dịch bệnh trong Khu du lịch.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách du lịch và người lao động chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới theo khuyến cáo của Bộ Y tế với Thông điệp 5K: “Khẩu trang- Khử khuẩn- Khoảng cách- Không tụ tập- Khai báo y tế” nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho du khách, cán bộ, nhân viên và người lao động. Chủ động xây dựng các phương án để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch trong những thời điểm lượng khách gia tăng đột biến, đặc biệt trong những ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ.

Duy trì hoạt động thường xuyên đường dây nóng của đơn vị kết nối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Quản lý Du lịch, số điện thoại: 0915 925 166) để kịp thời thông tin, báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19, kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đơn vị và khách du lịch; cử đầu mối báo cáo tình hình về Sở định kỳ 2 ngày/lần./.

Leave A Reply

Your email address will not be published.