Tinh thần và ý chí 30/4

0

Đã 45 năm trôi qua nhưng tinh thần chiến thắng 30/4/1975 vẫn tỏa sáng, phát huy giá trị trong thời đại ngày nay. 45 năm ấy, nhìn lại chặng đường phấn đấu, xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta nhận thức sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn những giá trị, những bài học kinh nghiệm quý báu được tổng kết từ trong thực tiễn của quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó, tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ một quốc gia nhỏ bé gượng dậy sau mất mát, tổn thất lớn trong chiến tranh, giờ đây, Việt Nam đàng hoàng lớn mạnh, ngày càng phát triển mạnh mẽ, hội nhập trên trường quốc tế, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao trên mọi lĩnh vực, mọi mặt trận: Từ giáo dục, thể thao, quân sự đến văn hóa, nghệ thuật và hiện nay là trong mặt trận chống dịch COVID-19. Tinh thần và sức mạnh ấy càng được phát huy mạnh mẽ. Tổ chức Y tế thế giới và nhiều quốc gia có nền y học hiện đại, tiên tiến cũng phải thán phục, ngợi ca Việt Nam trong cuộc chiến này.

Không chỉ chiến thắng mọi kẻ địch xâm phạm tự do, độc lập của đất nước, con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam còn biết bỏ qua quá khứ, tiến tới tương lai. Chúng ta đã cùng với Mỹ từ cựu thù trở thành đối tác toàn diện, với những hoạt động ngoại giao nhân dân và hợp tác trên mọi lĩnh vực, khiến đối phương tâm phục khẩu phục.

Phát huy tinh thần của chiến thắng 30/4/1975, trong thời đại ngày nay, sức mạnh tổng hợp, vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục được thể hiện trong sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị. Sức mạnh ấy sẽ giúp đất nước ta, nhân dân ta tiếp tục đánh bại mọi kẻ thù của dân tộc, chiến thắng dịch bệnh, để viết tiếp những trang sử mới trong kỷ nguyên phát triển, hội nhập của toàn thế giới.

 Hà Anh

Leave A Reply

Your email address will not be published.