Tổ chức Ngày Sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 8

0

Ảnh minh họa

Việc triển khai kế hoạch nhằm mục đích khuyến khích việc xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, hiểu biết, hình thành kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Đồng thời, thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc triển khai hoạt động của Ngày sách Việt Nam tại các trường học, thư viện, các cơ sở giáo dục, đào tạo và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh… qua đó phát triển văn hóa đọc, xây dựng và hình thành nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Thúc đẩy các hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá những cuốn sách hay, có giá trị đến bạn đọc, đồng thời thông qua hoạt động Ngày sách tuyên truyền quảng bá nét văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh du lịch của tỉnh đến bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Nội dung triển khai bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan… Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 theo hình thức trực tuyến. Tổ chức các hoạt động Ngày sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 8 gắn với Liên hoan “Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách chào mừng 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”, Triển lãm ảnh “Bác Hồ với bầu cử Quốc hội”, Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” và triển lãm ảnh giới thiệu về du lịch, đất nước và con người Ninh Bình…

Cùng với tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại các Trường học trong tỉnh; Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa nhằm xây dựng và hình thành thói quen đọc sách cho học sinh; khuyến khích các hoạt động trao tặng quà, sách vở cho học sinh, nhất là học sinh nghèo vượt khó. còn tổ chức trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm sách, tư liệu của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành của tỉnh và cơ sở phát hành sách đóng trên địa bàn.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh được tổ chức từ ngày 01 – 23/4/2021. UBND tỉnh cũng yêu cầu việc tổ chức Ngày sách phải đảm bảo thiết thực, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông Chủ trì triển khai, hướng dẫn các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 8. Căn cứ tình hình diễn biến của dịch, bệnh Covid-19 xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Khai mạc Ngày sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 8 và các hoạt động hưởng ứng phù hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn, trong đó, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các Công ty Phát hành sách, Nhà xuất bản, Nhà sách trên địa bàn tỉnh phối hợp, tham gia các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển lãm ảnh “Bác Hồ với bầu cử Quốc hội”, triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” và triển lãm ảnh giới thiệu về du lịch, đất nước và con người Ninh Bình; phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 theo hình thức trực tuyến…

UBND tỉnh cũng giao các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với sự phát triển của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Leave A Reply

Your email address will not be published.