Triển khai điều tra, thống kê các loại hình lễ hội Việt Nam

0

Theo báo cáo của bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở tại buổi làm việc, mục đích của việc Triển khai thực hiện điều tra, thống kê các loại hình lễ hội tại Việt Nam nhằm rà soát, đánh giá thực trạng các loại hình lễ hội ở nước ta phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống, tiến tới việc số hóa lễ hội phục vụ công tác tra cứu tư liệu, tuyên truyền, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ở Việt Nam. Đề xuất các biện pháp về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội ở nước ta trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì buổi làm việc (ảnh Minh Khánh)

Theo Kế hoạch, sẽ có 3 nội dung thực hiện gồm: (1) Rà soát, đánh giá thực trạng; xây dựng biểu mẫu thống kê, mẫu phiếu thống kê các loại hình lễ hội tại Việt Nam gửi về các địa phương. (2) Điều tra, khảo sát phân loại các loại hình lễ hội. (3) Biên tập, tổng hợp số liệu và hoàn thiện Biểu Thống kê số liệu các loại hình lễ hội tại Việt Nam.

Việc rà soát, đánh giá thực trạng; xây dựng biểu mẫu thống kê, mẫu phiếu thống kê các loại hình lễ hội tại Việt Nam gửi về các địa phương sẽ được thực hiện trong tháng 3/2021.

Cụ thể, việc điều tra, khảo sát phân loại các loại hình lễ hội được triển khai với các bước như phát phiếu điều tra thu thập thông tin về nguồn gốc lịch sử, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi truyền thống; những biến đổi về nội dung và hình thức tổ chức lễ hội ở nước ta hiện nay. Khảo sát tại địa phương, thu thập thông tin, tư liệu viết, hình ảnh và tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, phân loại các loại hình lễ hội. Cục Văn hóa cơ sở sẽ thực hiện việc điều tra, khảo sát từ tháng 5 đến tháng 9/2021.

Từ tháng 10-11/2021, Cục sẽ phối hợp với địa phương chỉnh lý thông tin, số liệu thống kê, phân tích các loại hình lễ hội. Biên tập, chỉnh sửa, in và phát hành Tổng tuyển tập Thống kê lễ hội ở Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc (ảnh Minh Khánh)

Theo Cục Văn hóa cơ sở, việc xây dựng tiêu chí và biểu mẫu thống kê lễ hội đã được Cục xin ý kiến các đơn vị liên quan như Cục Di sản Văn hóa, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Sau khi tập hợp các ý kiến có thể tổ chức hội thảo chuyên đề để tập hợp ý kiến của các nhà nghiên cứu, khoa học…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định, trong vài năm trở lại đây, công tác quản lý và tổ chức lễ hội ở các địa phương đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét. Nhiều địa phương đã tích cực vào cuộc trong công tác kiểm tra, quản lý lễ hội nhằm đảm bảo hoạt động này diễn ra an toàn, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Tuy nhiên, việc điều tra, thống kê lễ hội trên cả nước là cần thiết nhằm đảm bảo việc bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống. Con số cả nước có trên 8.000 lễ hội là chưa chính xác bởi tiêu chí thống kê chưa thống nhất, bao gồm cả các lễ hội mới, các festival, lễ kỷ niệm. Bởi vậy, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho rằng, phải xây dựng và xác định rõ tiêu chí thống kê, tiêu chí phải dễ hiểu, địa phương dễ áp dụng, thực hiện, phù hợp với tiêu chí số hóa./.

Leave A Reply

Your email address will not be published.